Új termékek

 • Bán Erika – Kresalek Péter – dr. Pucsek József Kiadó: perfekt ISBN szám:978-963-394-722-7   A példatár és feladatgyűjtemény A vállalati gazdálkodás elemzése című könyvhöz készült és az abban bemutatott – ipari termelő-szolgáltató, valamint bel- és külkereskedelmi – vállalati gazdálkodás elemzési módszertanának gyakorlati alkalmazását kívánja elősegíteni.

  4 790 Ft‎
 • Dr. Siklósi Ágnes–Dr. Veress Attila Kiadó: perfekt ISBN szám: 978-963-394-836-1   A Pénzügyi számvitel példatár I-II. című kiadvány elsősorban a mérlegképes könyvelői képzésben résztvevők számára készült.

  5 000 Ft‎
 • Bán Erika – Kresalek Péter – dr. Pucsek József Kiadó: Perfekt ISBN szám: 978-963-394-721-0   A vállalati működés sikerességéhez hozzátartozik a gazdálkodási folyamatok alapos ismerete. Az ismeretszerzés – a vállalkozások szintjén is – bevált módszere az elemzés, a gazdasági jelenségek, összefüggések megismerése, minősítése és értékelése.

  4 900 Ft‎
 • Munkajogi és Polgári jogi SZERZŐDÉS- ÉS IRATMINTATÁR 2017 (Bővített kiadás magyarázatokkal!) + PENDRIVE MELLÉKLET! (Összes megállapodás- és jognyilatkozat-minta szerkeszthető, Word formátumban) Szerzők: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina

  11 900 Ft‎
 • Szerzők: Egri-Retezi Katalin (könyvvizsgáló, adószakértő), Egri István Iván (könyvvizsgáló, adószakértő)Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 268 oldal Megjelenés: 2017. május 29. Tartalom: 1. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSÁNAK JOGI HÁTTERE ■ Jogi háttér főbb összefüggései, gyakorlati alkalmazása ■ Átalakulások fogalma, típusai ■ Áttérés az új szabályok...

  8 900 Ft‎
 • Szerzők: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna, Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Dr. Futó Gábor, Gottgeisl Rita, Kelemen István, Dr. Kovács Ferenc, Kupa Krisztina, Dr. Sallai Csilla Tartalom: 1. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (ART.) VÁLTOZÁSAI ■ Adózói minősítés ■ A megbízható adózói minősítés ■ A kockázatos adózói minősítés ■ A képviselet, a bejelentkezés és a...

  8 900 Ft‎
 • Szerzők: Gottgeisl Rita (könyvvizsgáló, adószakértő, Adótanácsadók Egyesülete Nonprofit Tagozatának elnöke),Láng Noémi (adótanácsadó, könyvvizsgáló)Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 300 oldal Megjelenés: 2017. május 18. Tartalom: 0. Teendők az új Ptk. miatti létesítő okiratok módosítása kapcsán a civil szervezetek esetében (Változásbejegyzési kérelem...

  8 900 Ft‎
 • Kardos Péter, dr. Szakács Imre, Tóth MihályKiadó: Saldo A kiadvány egy alapozó fejezetet követően egy cég életútján keresztül, a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan részletezi az év közbeni és év végi számviteli teendőket, az elszámolásokat, a leltározást, a beszámoló-készítést, annak elemzését, jóváhagyását, könyvvizsgálatát és közzétételét.

  27 290 Ft‎
 • Madarasiné Dr. Szirmai Andrea - Bartha ÁgnesKiadó: SaldoISBN: 978-963-394-846-0 A globalitás világa a számvitel változásait is magával hozza. Elengedhetetlenné válik, hogy a befektetést kereső és befektetni szándékozó piaci szereplők eltérő igényeiket és lehetőségeiket azonos alapon tudják összehasonlítani, értékelni.

  5 000 Ft‎
 • Kiadó: Saldo A Saldo Számviteli kézikönyvek sorozatának legújabb kiadványa az Értékpapírok és részesedések számvitelével foglalkozik. A szerző, Biróné Zeller Judit – az NGM munkatársa – a téma felvezetéseként röviden összefoglalja a hatályos jogi környezetet.

  2 900 Ft‎
 • Hatályos: 2017. július 12-től A szerkesztés lezárva: 2017. július 12. HVG-ORAC - Novissima Kiadó, 2017 Az 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról. Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2018. január 1. napján hatályba lépő módosításokkal.

  1 590 Ft‎
 • Hatályos: 2017. február 1. napjától.A szerkesztés lezárva: 2017. február 1. HVG-ORAC Kiadó - Novissima Kiadó, 2017 A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. (Utoljára módosította a 2016. évi CLXXIX. törvény 2017. január 1. napjától).

  2 100 Ft‎
 • A kézirat lezárva: 2017. június 20. HVG-ORAC - Novissima Kiadó, 2017 A jogszabálygyűjtemény hatályosított kiadásának célja, hogy a polgári ügyekben gyakran használt eljárási jogszabályokat megfelelően rendszerezve, egy könyvbe összegyűjtve hasznos és könnyen kezelhető segítséget nyújtson a gyakorló jogászok mindennapi munkájához.

  6 300 Ft‎
 • Szerző: Lőrincz György Kiadó: HVG-Orac ISBN: 978 963 258 329 7 „E könyv alapvető célja, hogy a lehető legrészletesebben, gyakorlati példák bemutatásával bővítse a jogkereső közönség tárgybeli ismereteit. Ennek szükségességét illetően egy adat: a Kúria a felmondások és az azonnali hatályú felmondások gyakorlatát vizsgáló joggyakorlat-elemző csoportja...

  7 500 Ft‎
 • Szerzők: Bisztriczki László; Kántás Péter Kiadó: HVG-ORAC ISBN: 978 963 258 331 0 A 2017 MÁJUSÁIG HATÁLYBA LÉPETT MÓDOSÍTÁSOKKAL, A LEGÚJABB BÍRÓI GYAKORLATTAL  Bár alig több mint öt éves az „új” szabálysértési törvény, a szabálysértési joganyag immár harmadik magyarázatát bocsátjuk útjára,...

  7 900 Ft‎
 • Kiadó: Magyar Könyvvizsgálói KamaraRóth, Adorján, Lukács, Veit  A könyv legutóbbi kiadása 2015-ben jelent meg, azóta  két telt el, de ezek sem múltak el a számviteli szabályok módosulása nélkül. A 2017. január 1-jén hatályossá vált előírások a mennyiség tekintetében jóval elmaradnak a 2015. és 2016. évi változásoktól.

  7 900 Ft‎
 • Kiadó: Perfekt Dr. Bíró Tibor, Kresalek Péter, Dr. Pucsek József, Dr. Sztanó Imre A vállalati működés sikerességéhez hozzátartozik a gazdálkodási folyamatok alapos ismerete.  Az ismeretszerzés bevált módszere - a vállalkozások szintjén is- az elemzés, a gazdasági jelenségek, összefüggések megismerése, minősítése és értékelése.

  3 750 Ft‎
 • Kiadó: SaldoÁcsné Molnár Judit, Pölöskei Pálné   A társasági adóról szóló kiadvány gyakorlatorientált példákkal.  

  3 600 Ft‎
 • Kiadó: SaldoDr. Nagy Gábor   A szakkönyvben bemutatjuk az egyedi tárgyi eszközzé minősítés szempontjait, az egyedi tárgyi eszköz értékében számításba veendő tételeket, továbbá a beruházással, a felújítással, és a karbantartással kapcsolatos törvényi előírásokat, összefoglaljuk a beruházással, a felújítással...

  3 600 Ft‎
 • Kiadó: SaldoVira Sándor, dr. Báthory-Király KataMiért problémás az ingatlanok áfa kötelezettségének meghatározása? Annak okán, hogy az Áfa tv. szinte valamennyi fejezete különös szabályokat is megállapít az ingatlannal, mint termékkel kapcsolatban.

  2 900 Ft‎
 • Bán Erika – Kresalek Péter – dr. Pucsek József Kiadó: Perfekt ISBN szám: 978-963-394-721-0   A vállalati működés sikerességéhez hozzátartozik a gazdálkodási folyamatok alapos ismerete. Az ismeretszerzés – a vállalkozások szintjén is – bevált módszere az elemzés, a gazdasági jelenségek, összefüggések megismerése, minősítése és értékelése.

  4 900 Ft‎
 • Előnézet
  2 950 Ft‎

  Szerző: dr. Nagy Gábor Kiadó: Saldo ISBN: 978-963-638-467-8   A kiadvány első részében a gazdasági társaságok alapításának legfontosabb társasági jogi, cégjogi követelményeit, az adóhatósággal való kapcsolatfelvételt, a vagyoni hozzájárulás értékelését, rendelkezésre bocsátásának számviteli feladatait, az előtársasági időszak sajátosságait mutatja...

  2 950 Ft‎
 • Kiadó: Magyar Könyvvizsgálói KamaraRóth, Adorján, Lukács, Veit  A könyv legutóbbi kiadása 2015-ben jelent meg, azóta  két telt el, de ezek sem múltak el a számviteli szabályok módosulása nélkül. A 2017. január 1-jén hatályossá vált előírások a mennyiség tekintetében jóval elmaradnak a 2015. és 2016. évi változásoktól.

  7 900 Ft‎
 • Kardos Péter, dr. Szakács Imre, Tóth MihályKiadó: Saldo A kiadvány egy alapozó fejezetet követően egy cég életútján keresztül, a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan részletezi az év közbeni és év végi számviteli teendőket, az elszámolásokat, a leltározást, a beszámoló-készítést, annak elemzését, jóváhagyását, könyvvizsgálatát és közzétételét.

  27 290 Ft‎
 • Előnézet
  2 150 Ft‎

  Szerző: dr. Nagy Gábor Kiadó: Saldo ISBN: 978-963-638-466-1    Az új Ptk. a jogi személyt – a korábbiaktól eltérően – tágabban értelmezi. Jogi személynek tekinti a közkereseti társaságot és a betéti társaságot is.

  2 150 Ft‎
 • Előnézet
  8 900 Ft‎

  Nemes Róbert, Lökkös Tibor, Tomsits Anikó, Barna Éva, Budainé Szekér Andrea Kiadó: Saldo ISBN:   A 2016. évi aktualizált kiadvány segítséget nyújt a Pénzügy-számvitel ügyintéző szakos hallgatónak a sikeres vizsgafelkészülés során. Az átdolgozott kiadvány még több számviteli példát tartalmaz, miont az első kiadás.

  8 900 Ft‎
 • A könyv szerzői: Dr. Békés Balázs, Dr. Bod Péter Ákos, Czinege Attila, Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Domokos László Kiadó: Penta unio Az Adózás Európában – X. Nemzetközi Adókonferencia a szakma egyik legaktuálisabb kérdését, az adótanácsadó szakma megnövekedett kockázatának, kriminalizálódásának vizsgálatát tűzte ki célul a legjelentősebb kockázatot rejtő

  5 400 Ft‎
 • Előnézet
  5 000 Ft‎

  Szerző(k): Blumné Bán Erika – Kresalek Péter – Dr. Pucsek József – Dr. Siklósi Ágnes – Sisa Krisztina – Dr. Sztanó Imre – Dr. Veress Attila Kiadó: Perfekt ISBN: 978-963-394-838-5   A Tételvázlatok a mérlegképes könyvelői képzésben résztvevőknek készült. A kiadvány igazodik a Nemzetgazdasági Minisztérium által elfogadott és 2014. február 1-jétől érvényes

  5 000 Ft‎
 • Előnézet
  4 000 Ft‎

  Szerzők: Veress Attila - Siklósi Ágnes Kiadó: Saldo ISBN:    A 2010-ben megjelent kiadvány átdolgozása. A szakkönyv is a vállalkozások életében előforduló gazdasági események könyvviteli elszámolását mutatja be. 

  4 000 Ft‎
 • Előnézet
  4 200 Ft‎

  Dr. Sztanó Imre Kiadó: saldo ISBN:   A kötet a Budapesti Gazdasági Főiskola alaptankönyv-sorozatának tagja, de egyben szakkönyv is, amelyet sikerrel használhatnak számviteli ismereteik megalapozásához az OKJ-s szakképzések megszerzéséhez előírt számvitelvizsgára, a mérlegképes könyvelői szakvizsgára készülők és mindazok, akik az üzleti életben kívánnak...

  4 200 Ft‎
 • Előnézet
  4 300 Ft‎

  Dr. Siklósi Ágnes – Dr. Simon Szilvia – Dr. Veress Attila Kiadó: Perfekt ISBN szám: 978-963-394-843-9 A számviteli szakkönyvek piaca már több éve egy felhasználóbarát számvitelpéldatárra várt, amikor 2010-ben – a több éve tátongó űrt betöltve – megjelent a Számvitel alapjai példatár.

  4 300 Ft‎
 • Kiadó: Saldo A Saldo Számviteli kézikönyvek sorozatának legújabb kiadványa az Értékpapírok és részesedések számvitelével foglalkozik. A szerző, Biróné Zeller Judit – az NGM munkatársa – a téma felvezetéseként röviden összefoglalja a hatályos jogi környezetet.

  2 900 Ft‎
 • Dr. Siklósi Ágnes–Dr. Veress Attila Kiadó: perfekt ISBN szám: 978-963-394-836-1   A Pénzügyi számvitel példatár I-II. című kiadvány elsősorban a mérlegképes könyvelői képzésben résztvevők számára készült.

  5 000 Ft‎
 • Előnézet
  6 700 Ft‎

  Szerző: Dr Herich György Kiadó: Penta Unio A PENTA UNIÓ Oktatási Centrum AdóABC sorozata Adótan kötetének 29., átdolgozott kiadásában a hazai és nemzetközi adóoktatásban nagy gyakorlattal rendelkező szerző egy új diszciplina, az Adótan bevezetését indította el.

  6 700 Ft‎
 • Előnézet
  3 870 Ft‎

  Szerző: dr. Futó Gábor Kiadó: Penta Unió   A magyar társadalombiztosítás elsődleges célja, hogy az egyéni felelősség és öngondoskodás követelményeinek és a társadalmi szolidaritás elveinek megfelelően szabá-lyozza a társadalombiztosítás keretében létrejövő jogviszonyokat. 

  3 870 Ft‎
 • Előnézet
  3 900 Ft‎

  Bauer - Lévai Kiadó: perfekt ISBN szám: 978 963 394 807 1 A bérügyintéző rész-szakképesítés tankönyve

  3 900 Ft‎