Új termékek

 • A kézirat lezárva: 2017. augusztus 11. Szerzők: Balla Lajos, Belegi József, Czine Ágnes, Dobrocsi Szilvia Patrocinium Kiadó, 2017 A szerzők a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott hivatalos tételsor mentén írták meg, tematikusan rendezve az egyes témakörökhöz tartozó joganyagot és bírósági gyakorlatot.

  5 600 Ft‎
 • A szerkesztés lezárva: 2017. október 6. HVG-ORAC - Novissima Kiadó, 2017   2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről. 2018. január 1-jei állapot, egységes szerkezetben a 2018. július 1. napján hatályba lépő módosításokkal. A 2017. június 29-én, ill. a 2017. október 1-jén hatályba lépett bekezdések külön jelölve vannak.

  1 090 Ft‎
 • Hatályos: 2017. október 17. A szerkesztés lezárva: 2017. október 17. HVG-ORAC - Novissima A kötet összeállítói a szakvizsga tételsort vették figyelembe a kötet készítésekor. 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, kiegészítve a 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) vonatkozó részeivel, illetve egyéb jogszabályokkal (a jogszabályok részletes listáját ld....

  1 790 Ft‎
 • Szerzők: Hajas Barnabás; Horváth E. Írisz; Huszárné Oláh Éva; Kalas Tibor; Kárpáti Magdolna; Kurucz Krisztina; Lapsánszky András; Marosi Ildikó; Márton Gizella; Mudráné Láng Erzsébet; Petrik Ferenc; Rothermel Erika; Sugár Tamás; Tóth KincsőSzerkesztő: Petrik FerencLektorok: Dán Judit; Naszladi Georgina; Orbán SzabolcsKiadó: HVG-ORACISBN: 978-963-8213-19-1

  16 000 Ft‎
 • Szerzők: dr. Berke Gyula, prof. dr. Kiss György, dr. Bankó ZoltánKiadó: Wolters Kluwer A munka törvénykönyve 2012-es hatálybalépését követően immáron a Kommentár harmadik kiadása lát napvilágot. Az új kiadás teljeskörűen feldolgozza a munka törvénykönyve időközben bekövetkezett módosításait, a Kúria jogalkalmazási tevékenységét a jogszabállyal...

  16 790 Ft‎
 • Szerző: Miczán PéterKiadó: HVG-ORACISBN: 978 963 258 338 9 Belföldön egyre erősödő mértékben, míg világviszonylatban már jelenleg is rendkívüli összegű vagyonok állnak mások kezelésében. Ennek egy jelentős része tulajdoni alapú, bizalmi vagyonkezelési jellegű konstrukciókban (trust, Treuhand, fiducie) valósul meg, amelynek alapvető polgári jogi...

  6 500 Ft‎
 • Burján Ákos, Dr. Fellegi Miklós, Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna, Dr. Kovácsné Dr. Sipos Ágnes Kiadó: Saldo Az Adóismeretek című könyv elsősorban az adózás témakörével ismerkedők számára készült. Az anyag felépítésénél a szerzők előnyben részesítették azon főbb adónemek tárgyalását, amelyek a költségvetési bevételek tekintetében meghatározó...

  4 000 Ft‎
 • Dr. Lukács János Kiadó: Saldo A szerző a gazdasági bűncselekmények, csalások, csődök, felszámolások, adóellenőrzések, vagyonértékelések, átvilágítások, véletlen és szándékos könyvelési hibák, valamint könyvvizsgálati kockázatok olyan gyakorlati eseteit mutatja be, amelyekkel kapcsolatban maga az élet bizonyította be az ellenőrzés fontosságát.

  3 750 Ft‎
 • Szabó Gábor Kiadó: Saldo Az őstermelőkre vonatkozó adózási kérdések megválaszolása a legtöbb esetben sok fejtörést okoz, még tapasztalt adótanácsadóknak, könyvelőknek is.

  2 990 Ft‎
 • Szerző(k): Belovics Ervin; Molnár Gábor Miklós; Sinku PálSzerkesztő(k): Belovics ErvinLektor: Vókó György ISBN szám: 978 963 258 316 7   A 2012. évi C. törvény, tehát a Büntető Törvénykönyv elfogadását követően immár ötödik alkalommal jelenik meg a Különös Rész tényállásait átfogóan elemző szakkönyv.

  12 000 Ft‎
 • 2017. októberi kiadás Szerző: Belovics ErvinLektor: Vókó GyörgyISBN szám: 978 963 258 347 1  Megjelenés: 2017. október 25. A Büntető Törvénykönyv Általános Részének a jogalkalmazói gyakorlatot is szem előtt tartó tudományos feldolgozására vállalkozott Belovics Ervin tanszékvezető egyetemi tanár, a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettese.

  12 000 Ft‎
 • A szerkesztés lezárva: 2017. szeptember 11.Hatályos: 2017. szeptember 11.HVG-ORAC - Novissima Kiadó, 2017  - 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

  1 290 Ft‎
 • Hatályos: 2017. szeptember 5. A kézirat lezárva: 2017. szeptember 5. HVG-ORAC – Novissima Kiadó, 2017   A 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról. Egységes szerkezetben a lezárásig kihirdetett, 2018. január 1. napján hatályba lépő módosításokkal.

  1 490 Ft‎
 • A szerkesztés lezárva: 2017. július 6. Hatályos: 2018. július 1-től HVG-ORAC - Novissima, 2017   A kötet az új büntetőeljárási törvényt (2017. évi XC. törvény) tartalmazza, részletes tartalomjegyzékkel és jegyzetelésre alkalmas üres oldalakkal.  

  1 900 Ft‎
 • Zéman Zoltán, Tóth Antal Kiadó: Saldo A könyv bemutatja a stratégiai controlling szerepét, a stratégiai menedzsment tevékenységeiben, különös tekintettel a pénzügyi területekre. Strukturáltan szerepelteti a stratégiai controlling pénzügyi szerepvállalását, azaz megfogalmazza a stratégiai pénzügyi controlling feladatkörét, szerepét a pénzügyi menedzsment...

  4 800 Ft‎
 • Adorján - Lukács - Róth - Veit Kiadó: Saldo Az elmúlt évek jogszabályváltozásai sok ponton érintették a gazdasági élet szereplőinek napi munkáját

  5 450 Ft‎
 • Király Ágnes Kiadó: Saldo „Sokszor mondtam az elmúlt évek során, hogy már annyi cikket írtam, lassan kötetbe lehetne foglalni, de igazán sosem gondoltam rá, hogy valóban könyvet írjak. Amikor megkaptam a megtisztelő felkérést erre a könyvre, elgondolkodtam, miről is írhatnék, amit előttem nem írtak már meg nagy tudású adószakemberek vagy tekintélyes HR...

  4 980 Ft‎
 • Nagyné Véber Györgyi Kiadó: Saldo A költségvetési szervezetek széles körű gazdasági tevékenységet folytatnak. Termékeket állítanak elő, szolgáltatnak, közösségi beszerzéseket hajtanak végre, határon átnyúló szolgáltatásokat nyújtanak, illetve termékeket értékesítenek határon túlra, fordított áfás ügyletek beszerzői és értékesítői.

  2 700 Ft‎
 • dr. Báthory-Király Kata, Vincze Péter, Vira Sándor Kiadó: Saldo   Jelen kiadványt a Saldo Zrt. adószakértői hozták létre annak érdekében, hogy a bonyolult áfaszabályok alkalmazásában segítséget nyújtsanak Önöknek. A végrehajtási rendelet értelmezése nem kis erőfeszítést igényelt a szerzőktől.

  2 900 Ft‎
 • Előnézet
  2 900 Ft‎

  Lilliné Fecz Ildikó Kiadó: Saldo   Kiegészítés a 2015. évi számlatükörhöz 3-9. számlaosztály Az államháztartási számviteli változások 2016-ban nem érintették a pénzügyi számvitelből az 1-2. számlaosztály tartalmát, így a kiadvány a 3-9. számlaosztályt tartalmazza.

  2 900 Ft‎
 • Előnézet
  5 000 Ft‎

  Szerző(k): Blumné Bán Erika – Kresalek Péter – Dr. Pucsek József – Dr. Siklósi Ágnes – Sisa Krisztina – Dr. Sztanó Imre – Dr. Veress Attila Kiadó: Perfekt ISBN: 978-963-394-838-5   A Tételvázlatok a mérlegképes könyvelői képzésben résztvevőknek készült. A kiadvány igazodik a Nemzetgazdasági Minisztérium által elfogadott és 2014. február 1-jétől érvényes

  5 000 Ft‎
 • Előnézet
  2 950 Ft‎

  Szerző: dr. Nagy Gábor Kiadó: Saldo ISBN: 978-963-638-467-8   A kiadvány első részében a gazdasági társaságok alapításának legfontosabb társasági jogi, cégjogi követelményeit, az adóhatósággal való kapcsolatfelvételt, a vagyoni hozzájárulás értékelését, rendelkezésre bocsátásának számviteli feladatait, az előtársasági időszak sajátosságait mutatja...

  2 950 Ft‎
 • Szabó Gábor Kiadó: Saldo Az őstermelőkre vonatkozó adózási kérdések megválaszolása a legtöbb esetben sok fejtörést okoz, még tapasztalt adótanácsadóknak, könyvelőknek is.

  2 990 Ft‎
 • Előnézet
  3 800 Ft‎

  Dr. Baranyi és szerzőtársai Kiadó: Penta Unió ISBN: 978-615-5249-03-7   A Budapesten évente immár több mint 12 ország részvételével megrendezésre kerülő Nemzetközi Adókonferencia egyik fontos célja, hogy évente egy-egy, a szakma számára kiemelten fontos, a szakirodalomban méltatlanul elhanyagolt területről teljes keresztmetszeti képet adjon, ezzel...

  3 800 Ft‎
 • Előnézet
  27 290 Ft‎

  Kardos Péter, dr. Szakács Imre, Tóth MihályKiadó: Saldo A kiadvány egy alapozó fejezetet követően egy cég életútján keresztül, a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan részletezi az év közbeni és év végi számviteli teendőket, az elszámolásokat, a leltározást, a beszámoló-készítést, annak elemzését, jóváhagyását, könyvvizsgálatát és közzétételét.

  27 290 Ft‎
 • Előnézet
  4 300 Ft‎

  dr. Siklósi Ágnes,dr. Simon Szilvia,dr. Veress Attila Kiadó: Perfekt ISBN:   A kiadvány a Számvitel alapjai példatár átdolgozott változata, amely az elmúlt évek törvényi változásai miatti aktualizálások mellett módszertani újításokat is tartalmaz. A példák a gazdasági felsőoktatás

  4 300 Ft‎
 • Előnézet
  4 300 Ft‎

  Dr. Siklósi Ágnes – Dr. Simon Szilvia – Dr. Veress Attila Kiadó: Perfekt ISBN szám: 978-963-394-843-9 A számviteli szakkönyvek piaca már több éve egy felhasználóbarát számvitelpéldatárra várt, amikor 2010-ben – a több éve tátongó űrt betöltve – megjelent a Számvitel alapjai példatár.

  4 300 Ft‎
 • Előnézet
  2 150 Ft‎

  Szerző: dr. Nagy Gábor Kiadó: Saldo ISBN: 978-963-638-466-1    Az új Ptk. a jogi személyt – a korábbiaktól eltérően – tágabban értelmezi. Jogi személynek tekinti a közkereseti társaságot és a betéti társaságot is.

  2 150 Ft‎
 • Előnézet
  4 899 Ft‎

  Szamkó Józsefné ISBN: 978-963-638-383-1   A felsorolt és könyvelt gazdasági események közül ki tudja választani a költségvetési szerv a számára megfelelő gazdasági eseményeket, és azt rögzíteni tudja számlarendjében. További segítséget nyújt az egyes számlák és az analitikus...

  4 899 Ft‎
 • Előnézet
  4 490 Ft‎

  Lilliné Fecz Ildikó Kiadó: Saldo ISBN:   A könyvvezetési és beszámolási feladatokat az új államháztartási számviteli kormányrendelet kétfelé bontja. A pénzügyi számvitel szabályozza a vagyonváltozásokat, sajátos előírások mentén korlátozott mértékben igyekszik bemutatni eredményszemléletben a közfeladat ellátás költségeit és eredményét. 

  4 490 Ft‎
 • Előnézet
  6 450 Ft‎

  Sándorné Új Éva Kiadó: Penta Unió ISBN:   A példatár a gyakorlati élet tipikus, gyakran ismétlődő adózási helyzeteit dolgozza fel. A könyv a főbb adónemeknél a vonatkozó törvény felépítését követi, és a nehezebben értelmezhető, megoldható esetekre mintapéldákat tartalmaz. A megoldások elméleti eligazításokat és a vonatkozó jogszabályi helyre történő...

  6 450 Ft‎
 • Előnézet
  8 900 Ft‎

  Szerzők: Egri-Retezi Katalin (könyvvizsgáló, adószakértő), Egri István Iván (könyvvizsgáló, adószakértő)Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 268 oldal Megjelenés: 2017. május 29. Tartalom: 1. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSÁNAK JOGI HÁTTERE ■ Jogi háttér főbb összefüggései, gyakorlati alkalmazása ■ Átalakulások fogalma, típusai ■ Áttérés az új szabályok...

  8 900 Ft‎
 • Előnézet
  8 900 Ft‎

  Szerzők: Gottgeisl Rita (könyvvizsgáló, adószakértő, Adótanácsadók Egyesülete Nonprofit Tagozatának elnöke),Láng Noémi (adótanácsadó, könyvvizsgáló)Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 300 oldal Megjelenés: 2017. május 18. Tartalom: 0. Teendők az új Ptk. miatti létesítő okiratok módosítása kapcsán a civil szervezetek esetében (Változásbejegyzési kérelem...

  8 900 Ft‎
 • Előnézet
  7 900 Ft‎

  Kiadó: Magyar Könyvvizsgálói KamaraRóth, Adorján, Lukács, Veit  A könyv legutóbbi kiadása 2015-ben jelent meg, azóta  két telt el, de ezek sem múltak el a számviteli szabályok módosulása nélkül. A 2017. január 1-jén hatályossá vált előírások a mennyiség tekintetében jóval elmaradnak a 2015. és 2016. évi változásoktól.

  7 900 Ft‎
 • Előnézet
  2 900 Ft‎

  Kiadó: SaldoVira Sándor, dr. Báthory-Király KataMiért problémás az ingatlanok áfa kötelezettségének meghatározása? Annak okán, hogy az Áfa tv. szinte valamennyi fejezete különös szabályokat is megállapít az ingatlannal, mint termékkel kapcsolatban.

  2 900 Ft‎