Új termékek

 • Kiadó: Opten KiadóISBN: A Magyar Jogász Egylet tradicionális kiadványa –az OPTEN Kft. gondozásában jelenik meg! A Jogásznapló – a hagyományokhoz híven – ez évben is több fejezetben tartalmazza az ügyvédek és más jogalkalmazók munkájához nélkülözhetetlen legfrissebb információkat (név, cím, telefon és fax-szám, e-mail cím stb.)

  7 800 Ft‎
 • Kiadó: Wolters Kluwer Kft.   A Ptk. magánjogi sorozat új kötetével egy olyan kézikönyvet szeretnénk a jogalkalmazók kezébe adni, amely számos gyakorlati példán át mutatja be a peres gyakorlatot, a hatékony jogszerzéshez és jogérvényesítéshez vezető utat, hogy minél színvonalasabban képviselhessék ügyfeleik érdekeit és szerezzenek érvényt jogaiknak,...

  7 340 Ft‎
 • ISBN: 978-615-5499-52-4   Hatályos: 2017. január 16-tól.A szerkesztés lezárva: 2017. január 16. Novissima Kiadó, 2017   Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2017. április 1. napján hatályba lépő módosításokkal.

  1 390 Ft‎
 • Kiadó: Novissima ISBN: 978-615-5499-42-5   Hatályos: 2017. január 2-tőlA szerkesztés lezárva: 2017. január 4. Novissima Kiadó, 2017   Az 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról(kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal).

  1 390 Ft‎
 • Kiadó: Novissima ISBN: 978-615-5499-49-4   Hatályba lép 2018. január 1. napján. A szerkesztés lezárva: 2017. január 4. Novissima Kiadó, 2017   2016. évi CXXX. törvény a Polgári Perrendtartásról

  1 390 Ft‎
 • Wopera Zsuzsa ISBN szám:  A kézikönyv a családjog területét érintő uniós jogalkotás európai bírósági joggyakorlatát elemzi, döntően a jelenleg revízió alatt álló Brüsszel IIa rendeletét. E joggyakorlat elemzésének jelentőségét az adja, hogy 2008 óta folyamatosan emelkedik a nemzetközi párok száma, így a nemzetközi házasságok felbontásának száma is....

  5 240 Ft‎
 • Szerzők: Hajas Barnabás; Huszárné Oláh Éva; Kalas Tibor; Kárpáti Magdolna; Kurucz Krisztina; Lapsánszky András; Mudráné Láng Erzsébet; Petrik Ferenc; Rothermel Erika; Sugár TamásSzerkesztő: Petrik Ferenc Kiadó: HVG-ORAC Megjelenés: 2017. május 2018. január 1-jén hatályba lép az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, rövidítve...

  9 000 Ft‎
 • Szerző: Kiss Gábor Kiadó: Hvg-orac ISBN szám: 978-963-258-323-5 Megjelenés: 2017. február A kézikönyv a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény ismertetésére vállalkozik. A kommentár műfajából adódóan részletesen bemutatja az egyes társasháztulajdonnal kapcsolatos intézmények lényeges sajátosságait.

  6 000 Ft‎
 • Szerző: Dr. Cseffán Jószef Kiadó: Szegedi Rendezvényszervező Kft A Segédlet zsebkönyv formátumban csupán a Kjt. hatályos törvényszövegét (az Mt. és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseivel egybeszerkesztve) tartalmazza, magyarázatok nélkül.

  1 500 Ft‎
 • Szerző: Dr. Cseffán Jószef Kiadó: Szegedi Rendezvényszervező Kft Megjelenik (várhatóan 2017. március 5. napján) A 2016. évben csak a Munka Törvénykönyve (Mt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a hozzájuk kapcsolódó fontosabb jogszabályok több mint 100 rendelkezése módosult. A Kúria a joggyakorlatot alapvetően meghatározó 16 állásfoglalását...

  15 000 Ft‎
 • Szerző: Dr. Cseffán Jószef Kiadó: Szegedi Rendezvényszervező Kft A Segédlet zsebkönyv formátumban csupán az Mt. hatályos törvényszövegét és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza egybeszerkesztve, magyarázatok nélkül.

  1 500 Ft‎
 • Szerző: Dr. Cseffán Jószef Kiadó: Szegedi Rendezvényszervező Kft A 2016. évben csak a Munka Törvénykönyve és a hozzá kapcsolódó fontosabb jogszabályok több mint 60 rendelkezése módosult. A Kúria a joggyakorlatot alapvetően meghatározó 16 állásfoglalását hatályon kívül helyezte, 8 állásfoglalását módosította...

  15 000 Ft‎
 • Szerzők: Dr. Bokor Csaba, Dr. Futó Gábor, Dr. Honyek Péter, Dr. Laki Gábor, Palotai Kinga, Szatmári László, Dr. Szilovics CsabaLektor: Dr. Herich György Kiadó: Penta Unió   Az Adó Magyarázatok könyv a Magyarországon legnépszerűbb Adótan 28., átdolgozott kiadásával képez szerves egységet.

  6 700 Ft‎
 • Szerző: Dr Herich György Kiadó: Penta Unio A PENTA UNIÓ Oktatási Centrum AdóABC sorozata Adótan kötetének 29., átdolgozott kiadásában a hazai és nemzetközi adóoktatásban nagy gyakorlattal rendelkező szerző egy új diszciplina, az Adótan bevezetését indította el.

  7 875 Ft‎
 • Szerző: Dr Herich György Kiadó: Penta Unio A PENTA UNIÓ Oktatási Centrum AdóABC sorozata Adótan kötetének 29., átdolgozott kiadásában a hazai és nemzetközi adóoktatásban nagy gyakorlattal rendelkező szerző egy új diszciplina, az Adótan bevezetését indította el.

  6 700 Ft‎
 • Szerző: Kis-Vén Valéria Lektor: Suller Krisztina Kiadó: Penta Unió Ezt a könyvet azért írtam, mert a kezdetekben nagy gondot okozott számomra az egyszeres könyvvitel. 

  6 900 Ft‎
 • Dr. Siklósi Ágnes – Dr. Simon Szilvia – Dr. Veress Attila Kiadó: Perfekt ISBN szám: 978-963-394-843-9 A számviteli szakkönyvek piaca már több éve egy felhasználóbarát számvitelpéldatárra várt, amikor 2010-ben – a több éve tátongó űrt betöltve – megjelent a Számvitel alapjai példatár.

  4 300 Ft‎
 • Előnézet
  3 600 Ft‎

  Barna Éva, Dr. Fellegi Miklós, Dr. Galántainé dr. Máté zsuzsanna, Dr. Kovácsné dr. Sipos Ágnes Kiadó: Saldo ISBN:   A kiadvány tartalmazza a 2016. évi adóváltozásokat. A második, átdolgozott kiadású könyvekben jelöltük, hogy az online feladatgyűjteményben hol található a megoldás.

  3 600 Ft‎
 • Előnézet
  3 870 Ft‎

  Szerző: dr. Futó Gábor Kiadó: Penta Unió   A magyar társadalombiztosítás elsődleges célja, hogy az egyéni felelősség és öngondoskodás követelményeinek és a társadalmi szolidaritás elveinek megfelelően szabá-lyozza a társadalombiztosítás keretében létrejövő jogviszonyokat. 

  3 870 Ft‎
 • Előnézet
  9 500 Ft‎

  dr. Vámosi-Nagy Szabolcs Kiadó: Kompkonzult ISBN: 978-963-9427-91-4

  9 500 Ft‎
 • Előnézet
  4 200 Ft‎

  Ácsné Molnár Judit, dr. Balogh Dóra, dr. Németh Nóra Kiadó: saldo ISBN:   A kötetet szerző szakemberek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény paragrafusaihoz fűznek magyarázatokat.A törvény kihirdetése óta többször módosult, a kiadvány a szerkesztés időpontjában – 2012. május 1. – hatályos rendelkezéseket tartalmazza.

  4 200 Ft‎
 • Előnézet
  3 675 Ft‎

  NAV szakértők Kiadó: saldo ISBN:   A különszám egy kötetben, egységes szerkezetben, magyarázatokkal több mint 700 oldal terjedelemben tartalmazza a legfontosabb jogszabályok 2015. évi normaszövegét. A 2015. januárjától hatályos adójogszabályokat a hozzáfűzött kommentárok értelmezik, példákkal illusztrálják az új és a módosított paragrafusokat. 

  3 675 Ft‎
 • Előnézet
  4 000 Ft‎

  Szerzők: Veress Attila - Siklósi Ágnes Kiadó: Saldo ISBN:    A 2010-ben megjelent kiadvány átdolgozása. A szakkönyv is a vállalkozások életében előforduló gazdasági események könyvviteli elszámolását mutatja be. 

  4 000 Ft‎
 • Előnézet
  4 490 Ft‎

  Lilliné Fecz Ildikó Kiadó: Saldo ISBN:   A könyvvezetési és beszámolási feladatokat az új államháztartási számviteli kormányrendelet kétfelé bontja. A pénzügyi számvitel szabályozza a vagyonváltozásokat, sajátos előírások mentén korlátozott mértékben igyekszik bemutatni eredményszemléletben a közfeladat ellátás költségeit és eredményét. 

  4 490 Ft‎
 • Előnézet
  3 990 Ft‎

  Szerző(k): Budainé Szekér Andrea – Hauserné Dénes Éva – Juhász Imre – Dr. Siklósi Ágnes – Dr. Veress Attila Kiadó: Perfekt ISBN: 978-963-394-831-6   Jelen könyv alapvetően kettős célt szolgál; szól egyrészt azoknak a kezdő könyvelőknek, akik a könyveléshez kapcsolódó elméleti ismeretanyagot már elsajátították.

  3 990 Ft‎
 • Előnézet
  2 800 Ft‎

  Szerzők: dr. Baricz Rezső, Dr. Gyenge Magdolna, Joó Ágnes, Martin Kíra, Reizingerné Dr. Ducsai Anita Kiadó: Saldo ISBN:   „A számvitel alapjai” című tárgy ismeretanyagának megismerését és elsajátítását szolgáló 3. javított, átdolgozott kiadású Feladatgyűjtemény két részből áll.

  2 800 Ft‎
 • Előnézet
  6 450 Ft‎

  Sándorné Új Éva Kiadó: Penta Unió ISBN:   A példatár a gyakorlati élet tipikus, gyakran ismétlődő adózási helyzeteit dolgozza fel. A könyv a főbb adónemeknél a vonatkozó törvény felépítését követi, és a nehezebben értelmezhető, megoldható esetekre mintapéldákat tartalmaz. A megoldások elméleti eligazításokat és a vonatkozó jogszabályi helyre...

  6 450 Ft‎
 • Előnézet
  4 800 Ft‎

  Dr. Darák és társai Kiadó: Pena Unió ISBN: 978-615-5249-10-5   Budapesten hetedik éve, több mint 12 ország részvételével megrendezésre kerülő Nemzetközi Adókonferencia egyik fontos célja, hogy évente egy-egy, a szakma számára kiemelten fontos területről teljes keresztmetszeti képet adjon, hozzásegítve a szakembereket, jogalkotókat, jogalkalmazókat,...

  4 800 Ft‎
 • Előnézet
  3 900 Ft‎

  Bauer - Lévai Kiadó: perfekt ISBN szám: 978 963 394 807 1 A bérügyintéző rész-szakképesítés tankönyve

  3 900 Ft‎
 • Előnézet
  4 000 Ft‎

  Dr. Kardos Barbara, Dr. Sisa Krisztina Andrea, Dr. Szekeres Bernadett, Dr. Veress Attila Kiadó: Saldo A tankönyv, amely egyben szakkönyvnek is minősíthető alapvetően a gazdasági felsőoktatási intézmények alapszakos hallgatóinak készült abból a célból, hogy az egyes szakokon tanított vezetői számvitel közeli tantárgyakhoz kapcsolódó alapvető...

  4 000 Ft‎
 • Szerzők: Dr. Bokor Csaba, Dr. Futó Gábor, Dr. Honyek Péter, Dr. Laki Gábor, Palotai Kinga, Szatmári László, Dr. Szilovics CsabaLektor: Dr. Herich György Kiadó: Penta Unió   Az Adó Magyarázatok könyv a Magyarországon legnépszerűbb Adótan 28., átdolgozott kiadásával képez szerves egységet.

  6 700 Ft‎
 • Előnézet
  4 500 Ft‎

  Lilliné Fecz Ildikó Kiadó: Saldo ISBN: 978-963-638-477-7   2015-től az Áhsz. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes számlakerettől nem lehet eltérni, az abban meghatározott könyvviteli és nyilvántartási számlákon kívüli új könyvviteli és nyilvántartási számlát nem lehet megnyitni.

  4 500 Ft‎
 • Előnézet
  3 150 Ft‎

  Dr. Bosnyák-Dr. Gyenge-Dr. Pavlik-SzékácsnéKiadó: Saldo  ISBN: 978-963-638-339-8   Költségszámvitel,vezetői döntéshozatal,üzleti folyamatok tervezéséhez,kapcsolódó vezetői számviteli technikák

  3 150 Ft‎