Új termékek

 • A kiadványok előrendelhetőek, a várható megjelenés 2017. december. MAGYAR JOGÁSZ EGYLET KIADÁSÁBAN MÁR 60 ÉVE!A Jogásznapló, a Magyar Jogász Egylet tradicionális kiadványa a Wolters Kluwer Kft. gondozásában jelenik meg!A kiadvány – a hagyományokhoz híven – ez évben is több fejezetben tartalmazza az ügyvédek és más jogalkalmazók munkájához nélkülözhetetlen...

  8 820 Ft‎
 • A kézirat lezárva: 2017. augusztus 11. Szerzők: Balla Lajos, Belegi József, Czine Ágnes, Dobrocsi Szilvia Patrocinium Kiadó, 2017 A szerzők a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott hivatalos tételsor mentén írták meg, tematikusan rendezve az egyes témakörökhöz tartozó joganyagot és bírósági gyakorlatot.

  5 600 Ft‎
 • A szerkesztés lezárva: 2017. október 6. HVG-ORAC - Novissima Kiadó, 2017   2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről. 2018. január 1-jei állapot, egységes szerkezetben a 2018. július 1. napján hatályba lépő módosításokkal. A 2017. június 29-én, ill. a 2017. október 1-jén hatályba lépett bekezdések külön jelölve vannak.

  1 090 Ft‎
 • Hatályos: 2017. október 17. A szerkesztés lezárva: 2017. október 17. HVG-ORAC - Novissima A kötet összeállítói a szakvizsga tételsort vették figyelembe a kötet készítésekor. 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, kiegészítve a 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) vonatkozó részeivel, illetve egyéb jogszabályokkal (a jogszabályok részletes listáját ld....

  1 790 Ft‎
 • Szerzők: Hajas Barnabás; Horváth E. Írisz; Huszárné Oláh Éva; Kalas Tibor; Kárpáti Magdolna; Kurucz Krisztina; Lapsánszky András; Marosi Ildikó; Márton Gizella; Mudráné Láng Erzsébet; Petrik Ferenc; Rothermel Erika; Sugár Tamás; Tóth KincsőSzerkesztő: Petrik FerencLektorok: Dán Judit; Naszladi Georgina; Orbán SzabolcsKiadó: HVG-ORACISBN: 978-963-8213-19-1

  16 000 Ft‎
 • Szerzők: dr. Berke Gyula, prof. dr. Kiss György, dr. Bankó ZoltánKiadó: Wolters Kluwer A munka törvénykönyve 2012-es hatálybalépését követően immáron a Kommentár harmadik kiadása lát napvilágot. Az új kiadás teljeskörűen feldolgozza a munka törvénykönyve időközben bekövetkezett módosításait, a Kúria jogalkalmazási tevékenységét a jogszabállyal...

  16 790 Ft‎
 • Szerző: Miczán PéterKiadó: HVG-ORACISBN: 978 963 258 338 9 Belföldön egyre erősödő mértékben, míg világviszonylatban már jelenleg is rendkívüli összegű vagyonok állnak mások kezelésében. Ennek egy jelentős része tulajdoni alapú, bizalmi vagyonkezelési jellegű konstrukciókban (trust, Treuhand, fiducie) valósul meg, amelynek alapvető polgári jogi...

  6 500 Ft‎
 • Burján Ákos, Dr. Fellegi Miklós, Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna, Dr. Kovácsné Dr. Sipos Ágnes Kiadó: Saldo Az Adóismeretek című könyv elsősorban az adózás témakörével ismerkedők számára készült. Az anyag felépítésénél a szerzők előnyben részesítették azon főbb adónemek tárgyalását, amelyek a költségvetési bevételek tekintetében meghatározó...

  4 000 Ft‎
 • Dr. Lukács János Kiadó: Saldo A szerző a gazdasági bűncselekmények, csalások, csődök, felszámolások, adóellenőrzések, vagyonértékelések, átvilágítások, véletlen és szándékos könyvelési hibák, valamint könyvvizsgálati kockázatok olyan gyakorlati eseteit mutatja be, amelyekkel kapcsolatban maga az élet bizonyította be az ellenőrzés fontosságát.

  3 750 Ft‎
 • Szabó Gábor Kiadó: Saldo Az őstermelőkre vonatkozó adózási kérdések megválaszolása a legtöbb esetben sok fejtörést okoz, még tapasztalt adótanácsadóknak, könyvelőknek is.

  2 990 Ft‎
 • Szerző(k): Belovics Ervin; Molnár Gábor Miklós; Sinku PálSzerkesztő(k): Belovics ErvinLektor: Vókó György ISBN szám: 978 963 258 316 7   A 2012. évi C. törvény, tehát a Büntető Törvénykönyv elfogadását követően immár ötödik alkalommal jelenik meg a Különös Rész tényállásait átfogóan elemző szakkönyv.

  12 000 Ft‎
 • 2017. októberi kiadás Szerző: Belovics ErvinLektor: Vókó GyörgyISBN szám: 978 963 258 347 1  Megjelenés: 2017. október 25. A Büntető Törvénykönyv Általános Részének a jogalkalmazói gyakorlatot is szem előtt tartó tudományos feldolgozására vállalkozott Belovics Ervin tanszékvezető egyetemi tanár, a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettese.

  12 000 Ft‎
 • Előnézet
  4 200 Ft‎

  Dr. Sztanó Imre Kiadó: saldo ISBN:   A kötet a Budapesti Gazdasági Főiskola alaptankönyv-sorozatának tagja, de egyben szakkönyv is, amelyet sikerrel használhatnak számviteli ismereteik megalapozásához az OKJ-s szakképzések megszerzéséhez előírt számvitelvizsgára, a mérlegképes könyvelői szakvizsgára készülők és mindazok, akik az üzleti életben kívánnak...

  4 200 Ft‎
 • Előnézet
  3 900 Ft‎

  Bauer - Lévai Kiadó: perfekt ISBN szám: 978 963 394 807 1 A bérügyintéző rész-szakképesítés tankönyve

  3 900 Ft‎
 • Előnézet
  6 450 Ft‎

  Sándorné Új Éva Kiadó: Penta Unió ISBN:   A példatár a gyakorlati élet tipikus, gyakran ismétlődő adózási helyzeteit dolgozza fel. A könyv a főbb adónemeknél a vonatkozó törvény felépítését követi, és a nehezebben értelmezhető, megoldható esetekre mintapéldákat tartalmaz. A megoldások elméleti eligazításokat és a vonatkozó jogszabályi helyre történő...

  6 450 Ft‎
 • Előnézet
  3 870 Ft‎

  Szerző: dr. Futó Gábor Kiadó: Penta Unió   A magyar társadalombiztosítás elsődleges célja, hogy az egyéni felelősség és öngondoskodás követelményeinek és a társadalmi szolidaritás elveinek megfelelően szabá-lyozza a társadalombiztosítás keretében létrejövő jogviszonyokat. 

  3 870 Ft‎
 • Előnézet
  4 200 Ft‎

  Ácsné Molnár Judit, dr. Balogh Dóra, dr. Németh Nóra Kiadó: saldo ISBN:   A kötetet szerző szakemberek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény paragrafusaihoz fűznek magyarázatokat.A törvény kihirdetése óta többször módosult, a kiadvány a szerkesztés időpontjában – 2012. május 1. – hatályos rendelkezéseket tartalmazza.

  4 200 Ft‎
 • Előnézet
  4 000 Ft‎

  Dr. Kardos Barbara, Dr. Sisa Krisztina Andrea, Dr. Szekeres Bernadett, Dr. Veress Attila Kiadó: Saldo A tankönyv, amely egyben szakkönyvnek is minősíthető alapvetően a gazdasági felsőoktatási intézmények alapszakos hallgatóinak készült abból a célból, hogy az egyes szakokon tanított vezetői számvitel közeli tantárgyakhoz kapcsolódó alapvető...

  4 000 Ft‎
 • Előnézet
  4 490 Ft‎

  Lilliné Fecz Ildikó Kiadó: Saldo ISBN:   A könyvvezetési és beszámolási feladatokat az új államháztartási számviteli kormányrendelet kétfelé bontja. A pénzügyi számvitel szabályozza a vagyonváltozásokat, sajátos előírások mentén korlátozott mértékben igyekszik bemutatni eredményszemléletben a közfeladat ellátás költségeit és eredményét. 

  4 490 Ft‎
 • Előnézet
  5 000 Ft‎

  Madarasiné Dr. Szirmai Andrea - Bartha ÁgnesKiadó: SaldoISBN: 978-963-394-846-0 A globalitás világa a számvitel változásait is magával hozza. Elengedhetetlenné válik, hogy a befektetést kereső és befektetni szándékozó piaci szereplők eltérő igényeiket és lehetőségeiket azonos alapon tudják összehasonlítani, értékelni.

  5 000 Ft‎
 • Előnézet
  5 000 Ft‎

  Dr. Siklósi Ágnes–Dr. Veress Attila Kiadó: perfekt ISBN szám: 978-963-394-836-1   A Pénzügyi számvitel példatár I-II. című kiadvány elsősorban a mérlegképes könyvelői képzésben résztvevők számára készült.

  5 000 Ft‎
 • Előnézet
  3 800 Ft‎

  Dr. Baranyi és szerzőtársai Kiadó: Penta Unió ISBN: 978-615-5249-03-7   A Budapesten évente immár több mint 12 ország részvételével megrendezésre kerülő Nemzetközi Adókonferencia egyik fontos célja, hogy évente egy-egy, a szakma számára kiemelten fontos, a szakirodalomban méltatlanul elhanyagolt területről teljes keresztmetszeti képet adjon, ezzel...

  3 800 Ft‎
 • Előnézet
  4 899 Ft‎

  Szamkó Józsefné ISBN: 978-963-638-383-1   A felsorolt és könyvelt gazdasági események közül ki tudja választani a költségvetési szerv a számára megfelelő gazdasági eseményeket, és azt rögzíteni tudja számlarendjében. További segítséget nyújt az egyes számlák és az analitikus...

  4 899 Ft‎
 • Előnézet
  7 875 Ft‎

  Szerző: Dr Herich György Kiadó: Penta Unio A PENTA UNIÓ Oktatási Centrum AdóABC sorozata Adótan kötetének 29., átdolgozott kiadásában a hazai és nemzetközi adóoktatásban nagy gyakorlattal rendelkező szerző egy új diszciplina, az Adótan bevezetését indította el.

  7 875 Ft‎
 • Előnézet
  2 600 Ft‎

  Dr. Bod Péter Ákos, Freisleben Enikő, Heinczinger Róbert, Juhász Márta, Dr. Lukács János, Nátrán Roland, Pádár Péter, Szabó Antal Kiadó: Penta   Az Európai Unió előtt álló legfontosabb gazdasági, társadalmi kérdések megoldásában a kis- és középvállalkozásoknak különösen fontos szerep juthat. A kihívás megoldásához fontos feladat a kkv-k mozgásterének az...

  2 600 Ft‎
 • Előnézet
  3 600 Ft‎

  Barna Éva, Dr. Fellegi Miklós, Dr. Galántainé dr. Máté zsuzsanna, Dr. Kovácsné dr. Sipos Ágnes Kiadó: Saldo ISBN:   A kiadvány tartalmazza a 2016. évi adóváltozásokat. A második, átdolgozott kiadású könyvekben jelöltük, hogy az online feladatgyűjteményben hol található a megoldás.

  3 600 Ft‎
 • Előnézet
  2 900 Ft‎

  Kiadó: SaldoVira Sándor, dr. Báthory-Király KataMiért problémás az ingatlanok áfa kötelezettségének meghatározása? Annak okán, hogy az Áfa tv. szinte valamennyi fejezete különös szabályokat is megállapít az ingatlannal, mint termékkel kapcsolatban.

  2 900 Ft‎
 • Előnézet
  4 000 Ft‎

  Szerzők: Veress Attila - Siklósi Ágnes Kiadó: Saldo ISBN:    A 2010-ben megjelent kiadvány átdolgozása. A szakkönyv is a vállalkozások életében előforduló gazdasági események könyvviteli elszámolását mutatja be. 

  4 000 Ft‎