Jogi ismeretek a gyakorlatban Nagyobb

Jogi ismeretek a gyakorlatban

Új termék

Szerző: Dr. Kecskés András, Dr. Rozman András, Dr. Szalai Erzsébet
Kiadó: Penta Unió
ISBN: 978-615-5249-11-2
 
Kifordult sarkaiból Magyarország jogrendszere az elmúlt három évben. A 2010 áprilisában megválasztott Országgyűlés hazánkban lankadatlan elszánással és szűnni nem akaró küldetéstudattal építette újra hazánk 1989-es rendszerváltoztatás óta több ütemben kialakított jogi felépítményét.

Bővebb leírás

6 800 Ft‎ Adóval

Egyéb infó

Szerző: Dr. Kecskés András, Dr. Rozman András, Dr. Szalai Erzsébet
Kiadó: Penta Unió
ISBN: 978-615-5249-11-2
 
Kifordult sarkaiból Magyarország jogrendszere az elmúlt három évben. A 2010 áprilisában megválasztott Országgyűlés hazánkban lankadatlan elszánással és szűnni nem akaró küldetéstudattal építette újra hazánk 1989-es rendszerváltoztatás óta több ütemben kialakított jogi felépítményét. 

Megszületett és hatályba lépett az új Alaptörvény, amely a magyar közjogi berendezkedést több ponton radikálisan megváltoztatta. Megismerkedett a magyar jogi közönség a sarkalatos törvény fogalmával, amely elnevezés az Alaptörvény végrehajtására szolgáló, legfontosabb közjogi törvényeket illeti meg.

Az új Alaptörvény végrehajtására meghozott új sarkalatos törvények jóval szélesebb körben szabályozták újra a közrendet, mint a korábban ismert „kétharmados” törvények. Ezt követte az új munka törvénykönyve, az új büntető törvénykönyv és az új polgári törvénykönyv megalkotása, amely munka során az új polgári törvénykönyvbe integrálták a családjogi a szövetkezeti jogi és a társasági jogi joganyagot is. Utóbbi lehetőséget kínált e jogterületek szabályozói áttekintésére és felülvizsgálatára is. Az új Mt. és az új Btk. már hatályba lépett a kiadványunk zárásának időpontjában, az új Ptk. szabályait is elfogadta az Országgyűlés, és a jogszabályt kihirdették; az ország már annak hatályba lépésére készül. Kiadványunk jelentős része már ezen új kódexek jelentősen megváltozott szabályanyagát feldolgozva, válogatva és erősen sűrítve nyújt eligazodást a joghallgatók, a különböző gazdasági alapképzések részeként jogi ismereteket elsajátító hallgatók, a jogi háttérismereteik rendszeres frissítését igénylő könyvelők, adótanácsadók, okleveles adószakértők és könyvvizsgálók, illetve a tágabb jogkereső közönség, valamint – és elsősorban – a jogi környezet napi változásának következményeit a bőrükön érző vállalkozások felelős vezetői és munkatársai számára.

Napjainkban óriási társadalmi érdeklődés tapasztalható a magyar jogrendszer és a jogi hivatások iránt. Ezt a tendenciát nem csak a jogi fakultásokra való sokszoros túljelentkezés, hanem a jogi ismereteknek a közép- és felsőfokú szakmai képzésekhez való felértékelődése is fémjelzi. Ez a tankönyv nem csak az adótanácsadó-, okleveles adószakértő-képzés követelményeihez igazodik, hanem az érdeklődő olvasó alkalmas bevezetőjeként szolgálhat a magyar jogrendszer alapjaiba és főbb jogágazataiba.

Vélemények

No customer reviews for the moment.

Írd meg véleményed

Jogi ismeretek a gyakorlatban

Jogi ismeretek a gyakorlatban

Szerző: Dr. Kecskés András, Dr. Rozman András, Dr. Szalai Erzsébet
Kiadó: Penta Unió
ISBN: 978-615-5249-11-2
 
Kifordult sarkaiból Magyarország jogrendszere az elmúlt három évben. A 2010 áprilisában megválasztott Országgyűlés hazánkban lankadatlan elszánással és szűnni nem akaró küldetéstudattal építette újra hazánk 1989-es rendszerváltoztatás óta több ütemben kialakított jogi felépítményét.