Gazdasági események kontírozása A-tól Z-ig 2016 Nagyobb

Gazdasági események kontírozása A-tól Z-ig 2016

Új termék

Szerzők: Veress Attila - Siklósi Ágnes
Kiadó: Saldo
ISBN: 
 
A 2010-ben megjelent kiadvány átdolgozása. A szakkönyv is a vállalkozások életében előforduló gazdasági események könyvviteli elszámolását mutatja be. 

Bővebb leírás

4 000 Ft‎ Adóval

Egyéb infó

Szerzők: Veress Attila - Siklósi Ágnes
Kiadó: Saldo
ISBN: 
 
A 2010-ben megjelent kiadvány átdolgozása. A szakkönyv is a vállalkozások életében előforduló gazdasági események könyvviteli elszámolását mutatja be.
A gazdasági események számlaosztályonként kerültek rendszerezésre, de a könyv végén az eredményszámlák zárásával, az eredmény-elszámolással és a speciális céghelyzetek számvitelével kapcsolatos gazdasági eseményeket is összefoglalalásra került.
A könyv 2015. évi átdolgozásának két főszempontja volt: 
 1. a törvényi változásoknak való megfelelés, 
 2. az olvasói visszajelzések alapján még praktikusabbá, közérthetőbbé tenni a kiadványt. 
 Az átdolgozott kiadásban a szerzők a tárgymutatót is frissitették, így mindamellett, hogy bővült a tárgyszavak tárháza az egyes gazdasági eseményekre való rákeresés is egyszerűbb lett.
A számviteli törvény a könyvviteli számlák tekintetében csak számlaosztály mélységig tartalmaz kötelező előírásokat, a számlacsoportokat, számlákat, alszámlákat, stb. a vállalkozásoknak saját számlarendjükben kell kialakítaniuk. A bemutatott gazdasági eseményeket az áttekinthetőség kedvéért a kiadványban közölt ajánlott számlakeret számláin könyveltük.
 
A könyvet elsősorban a gyakorlókönyvelőknek ajánljuk, de a mérlegképes könyvelői, a pénz-ügyi-számviteli ügyintézői, a pénzügyi szakügyintézői, a számviteli szakügyintézői tanfolyam hallgatóinak és a középiskolában vagy a felsőoktatásban számvitelt tanulóknak is kiváló segítséget nyújthat a tanulmányaik során.
 
A számlaosztályonkénti tartalom:
 
 • 1. SZÁMLAOSZTÁLY
  • Befektetett eszközök
  • Immateriális javak
  • Alapítás-átszervezés aktivált értéke 
  • Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 
  • Vagyoni értékűjogok, szellemi termékek
  • Üzleti vagy cégérték
  • Tárgyi eszközök
  • Tárgyi eszköz lízing 
  • Tenyész- és igásállatokkal kapcsolatos sajátos elszámolások
  • Befektetett pénzügyi eszközök
  • Tartós részesedések
  • Tartós hitelviszonyt megtestesítőértékpapírok
  • Tartósan adott kölcsönök
  • Tartósan lekötött bankbetétek
 • 2. SZÁMLAOSZTÁLY
  • Készletek
  • Vásárolt készletekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása 
  • Anyagkészletekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása 
  • Árukészletekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása 
  • Kereskedelmi árukészletekkel kapcsolatos elszámolások
  • Betétdíjas göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások
  • Idegen göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások
  • Közvetített szolgáltatásokkal kapcsolatos elszámolások
  • Vásárolt készlettel kapcsolatos sajátos elszámolások
  • Saját termelésűkészletekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása 
  • Befejezetlen termeléssel, félkész termékekkel, késztermékekkel kapcsolatos elszámolások  (termelési és értékesítési folyamattal kapcsolatos gazdasági események) 
  • Tartalmuk alapján ténylegesen előállított eszközértéket nem teremtősaját előállítású eszközök  aktivált értékét érintőspeciális gazdasági események elszámolása 
  • Félkész termék továbbfelhasználás (késztermék gyártásához) elszámolása 
  • Növendék, hízó- és egyéb állatok állományváltozásainak főkönyvi elszámolása 
  • Szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos gazdasági események könyvelése 
  • Beruházási tevékenységgel kapcsolatos gazdasági események könyvelése 
 • 3. SZÁMLAOSZTÁLY
  • Követelések
  • Vevőkövetelések
  • Váltókövetelések
  • Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 
  • Adott előlegek
  • Egyéb követelések
  • Munkavállalókkal szembeni követelések
  • Költségvetéssel szembeni követelések
  • Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök
  • Vásárolt és kapott követelések
  • Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
  • Különféle egyéb követelések
  • Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása 
  • Értékpapírok
  • Részesedések
  • Saját részvények, saját üzletrészek
  • Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítőértékpapír
  • Értékpapírok értékelési különbözete 
  • Pénzeszközök
  • Forintpénztárral kapcsolatos gazdasági események elszámolása 
  • Valutapénztárral kapcsolatos gazdasági események elszámolása 
  • Fizetési csekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása 
  • Betétszámlákkal kapcsolatos gazdasági események könyvviteli elszámolása 
  • Elszámolási betétszámlák
  • Elkülönített betétszámlák
  • Devizabetétszámlák
  • Aktív időbeli elhatárolások
 • 4. SZÁMLAOSZTÁLY
  • Saját tőke 
  • Jegyzett tőke 
  • Tőketartalék
  • Eredménytartalék
  • Lekötött tartalék
  • Értékelési tartalék
  • Mérleg szerinti eredmény 
  • Céltartalékokkal kapcsolatos gazdasági események elszámolása
  • Kötelezettségek
  • Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek
  • Hátrasorolt és hosszú lejáratú kölcsönök
  • Hosszú lejáratú hitelek
  • Átváltoztatható kötvények, tartozások kötvénykibocsátásból 
  • Pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettségek
  • Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
  • Rövid lejáratú kötelezettségek
  • Rövid lejáratú kölcsönök
  • Rövid lejáratú hitelek
  • Vevőktől kapott előlegek
  • Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 
  • Váltótartozások
  • Költségvetéssel szembeni tartozások
  • Munkavállalókkal kapcsolatos elszámolások
  • Társadalombiztosítási kötelezettségek
  • Elkülönített alapokkal kapcsolatos kötelezettségek
  • Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségek
  • Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek
  • Passzív időbeli elhatárolások
 • 5. SZÁMLAOSZTÁLY
  • Költségek könyvelése költségnemenként
 • 8. SZÁMLAOSZTÁLY
  • Egyéb ráfordítások
  • Pénzügyi műveletek ráfordításai 
  • Rendkívüli ráfordítások
 • 9. SZÁMLAOSZTÁLY
  • Értékesítés árbevétele 
  • Egyéb bevételek
  • Pénzügyi műveletek bevételei 
  • Rendkívüli bevételek
  • Eredményszámlák zárása és az eredményelszámolás 
  • Speciális céghelyzetekkel kapcsolatos
  • gazdasági események elszámolása 
  • Felszámolási eljárás végén átadott eszközök elszámolása 
  • Abefektetővállalkozás könyvelése 
  • Abefektetést fogadó vállalkozás könyvelése 
  • Ellenőrzés,önellenőrzés számvitele 
 • SZÁMLAKERET TÜKÖR
 • Tárgymutató 

Vélemények

No customer reviews for the moment.

Írd meg véleményed

Gazdasági események kontírozása A-tól Z-ig 2016

Gazdasági események kontírozása A-tól Z-ig 2016

Szerzők: Veress Attila - Siklósi Ágnes
Kiadó: Saldo
ISBN: 
 
A 2010-ben megjelent kiadvány átdolgozása. A szakkönyv is a vállalkozások életében előforduló gazdasági események könyvviteli elszámolását mutatja be.