Adózás/Számvitel 2017 Szja, Art, Tao, Áfa, Tbj, Sztv, Kata, Kiva, Egyéb adók Nagyobb

Adózás/Számvitel 2017 Szja, Art, Tao, Áfa, Tbj, Sztv, Kata, Kiva, Egyéb adók

Új termék

Szerzők: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna, Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Dr. Futó Gábor, Gottgeisl Rita, Kelemen István, Dr. Kovács Ferenc, Kupa Krisztina, Dr. Sallai Csilla

Tartalom:

1. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (ART.) VÁLTOZÁSAI

■ Adózói minősítés

■ A megbízható adózói minősítés

■ A kockázatos adózói minősítés

■ A képviselet, a bejelentkezés és a változásbejelentés új szabályai

Bővebb leírás

8 900 Ft‎ Adóval

Egyéb infó

Szerzők: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna, Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Dr. Futó Gábor, Gottgeisl Rita, Kelemen István, Dr. Kovács Ferenc, Kupa Krisztina, Dr. Sallai Csilla

Tartalom:

 

1. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (ART.) VÁLTOZÁSAI

■ Adózói minősítés

■ A megbízható adózói minősítés

■ A kockázatos adózói minősítés

■ A képviselet, a bejelentkezés és a változásbejelentés új szabályai

■ Élelmiszer- és italautomaták

■ EKÁER

■ Adóregisztrációs eljárás

■ Adóbevallási tervezet mint új szja-elszámolási mód 

■ A bevallások egyéb újdonságai 

■ Az adófizetés változásai

■ Támogató eljárás

■ Az adóellenőrzés új szabályai

■ Mulasztási bírság

■ Hatósági felügyelet

2. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (ÁFA TV.) VÁLTOZÁSAI

■ A 2016-ban hatályba léptetett változások 

■ Új eljárás: az egyszerű bejelentési eljárás

■ A lakóingatlan-értékesítés 5 százalékos áfakulcsa

■ Az összes hasznos alapterület fogalma és értékhatára

■ Az áfatörvény és a kapcsolódó jogszabályok 2017-től (illetve egyes esetekben 2018-tól) hatályos változásai

■ Adómérték-változások 

■ Étkezőhelyi vendéglátásban az ételforgalom és a helyben készített nem alkoholtartalmú italforgalom

■ Az internethozzáférési szolgáltatás

■ Egyes baromfitermékek adókulcsának 5 százalékra csökkentése

■ A tojás értékesítésénél alkalmazandó 5 százalékos adómérték

■ A tej értékesítése esetén alkalmazandó 5 százalékos adómérték

■ A termékbeszerzô, szolgáltatás-igénybevevő adószámának feltüntetése az áthárított adót tartalmazó számlán 2017. január 1-jétől 

■ Adatszolgáltatás – számlázás online bekötése a NAV-hoz

■ A belföldi áfaösszesítő jelentés értékhatárának csökkenése

■ Adatszolgáltatás a személygépkocsik alvázszámáról

■ Adatszolgáltatás – online pénztárgép

■ Az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár megemelkedése

■ Bővül a fordított adózású hulladékok köre

■ Megnyílt a lehetőség a Norvég Királyságban letelepedett adóalanyok különös szabályok szerinti áfa-visszatérítésére

■ Az ingatlan fogalmának jogszabályba iktatása 

3. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (SZJA TV.) VÁLTOZÁSAI

■ A külföldi illetőségű előadóművészek adózása

■ Egyes fogalmak pontosítása (A kiküldetés és a hivatali üzleti utazás, A mezőgazdasági őstermelő, A sportrendezvény) 

■ Az adóbevallás rendje

■ A személygépkocsi normaköltség változása

■ Családi kedvezmény

■ Az első házasok kedvezménye

■ Adóelőleg-nyilatkozat

■ A fizető-vendéglátó tevékenység átalányadója 

■ Ingó vagyontárgyak átruházásából származó jövedelem

■ Ingatlan és vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem

■ A vállalkozásból kivont jövedelem jogutód nélküli megszűnés esetén

■ A béren kívüli és az egyes meghatározott juttatások

■ A kft. tőkeemelésének adókötelezettsége

■ Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatos előírások változása

■ Adómentes jogcímek

4. TÁRSASÁGI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (TAO TV.) VÁLTOZÁSAI

■ A társasági adó új mértéke 

■ Veszteségelhatárolás

■ Jövedelem-(nyereség-)minimum

■ Adóalap-csökkentő tételek 

■ Jogdíjak

■ Kisvállalkozók beruházási kedvezménye

■ Műemlék

■ Végleges pénzeszközátadás

■ Mobilitás célú lakhatási támogatás

■ Korai fázisú vállalkozás

■ Rendelkező nyilatkozat a társasági adó terhére

■ Adókedvezmények

■ A sporttámogatási rendszer változása

■ Energiahatékonysági beruházások

■ Élőzenei szolgáltatás adókedvezménye

■ Az olimpiai pályázat támogatásának adókedvezménye

■ Növekedési adóhitel

5. TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ELLÁTÁSAIRA ÉS A MAGÁNNYUGDÍJRA JOGOSULTAKRÓL, VALAMINT E SZOLGÁLTATÁSOK FEDEZETÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (TBJ.) VÁLTOZÁSAI

■ A társadalombiztosítási törvényt (Tbj.) érintő változások

■ A társadalombiztosítás szervezeti változása

■ Új ellátás bevezetése a fegyveres szerveknél

■ Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony

■ A főállású kisadózók

■ Az állami projektértékelői jogviszonyban álló személy

■ A biztosított mezőgazdasági őstermelők magasabb járulékalap-választási lehetősége

■ Harmadik állam polgárának magyarországi munkavégzése 

■ Az egészségügyi szolgáltatási járulék új összege

■ Emelkedik a főállású kisadózó ellátási alapja

■ Főállásúnak nem minősülő személy mentesülése a tételes adó alól keresőképtelensége esetén 

■ Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra

■ Már év közben is választhat a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó, hogy melyik gazdasági társaság fizesse utána az egészségügyi szolgáltatási járulékot

■ Az eva-adóalany magasabb járulékalap-választási lehetősége

■ Visszaigényelhetővé vált a 15 és 11,1 százalékos ekho közötti különbözet

■ Az USA nem harmadik állam többé

■ Az egészségügyi hozzájárulást (eho) érintő változások

■ Kétkulcsossá vált az egészségügyi hozzájárulás

■ A 22 százalékos (majd 20 százalékos) egészségügyi hozzájárulás

■ Hogy alakul ki a 14 százalékos mérték?

■ A szociális hozzájárulási adót (Eat.) érintő változások

■ A szociális hozzájárulási adó mértéke

■ A szociális hozzájárulási adóval szemben érvényesíthető kedvezmények

■ Felélesztették a Karrier Híd Programot

■ Új adókedvezmény – a kutatás-fejlesztési tevékenység után 2016. június 16-ától érvényesíthető kedvezmény

■ Adókedvezmény érvényesítésének kizárása párhuzamosan fennálló munkaviszonyok esetén

■ Változik a 0,5 százalékos mértékű speciális nyugdíjnövelés igénylésére vonatkozó szabály

6. SZÁMVITELI TÖRVÉNY (SZTV.) VÁLTOZÁSAI

■ A 2016. évi IX. törvény (hatályos 2016. március 24-től) – A behajtási költségátalány számviteli elszámolása 

■ A 2016. évi XLIV. törvény (hatályos 2016. június 4-től) – Változások a könyvvizsgálat terén 

■ A 2016. évi LXVI. törvény (hatályos 2016. június 16-től) – Kiegészítések és pontosítások

■ Az ellenőrzés megállapításai 

■ Üzleti vagy cégérték, illetve negatív üzleti vagy cégérték

■ Az eredménytartalék mozgásnem bôvítése

■ A kisebb méretű hitelintézet fogalma

■ Kísérleti fejlesztés, alapítás-átszervezés aktivált értéke

■ Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatás

■ Behajthatatlan követelések

■ Befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó eredmény

■ Kamatok

■ A bérek bemutatása a kiegészítő mellékletben

■ Vállalatirányítási nyilatkozat 

■ Nem pénzügyi kimutatás

■ Egyszerűsített beszámoló

■ IFRS – saját tőke megfelelési tábla

■ IFRS – az áttérés (visszatérés) időpontja

■ Közzétételi kötelezettség

■ Könyvvizsgálat

■ A 2016. évi beszámoló átrendezése

■ A 2016. évi CXXV. törvény (hatályos 2016. november 26-től)

■ Az IFRS rendszerre való áttérés bejelentése

■ A méltányossági eljárás törlése 

■ A 2016. évi CXXV. törvény (hatályos 2017. január 1-től)

■ A fedezeti, valamint a határidős, opciós és swap ügyletek új elszámolási előírásai

■ Devizás könyvvezetés

■ Fejlesztési támogatás visszafizetése

■ Végleges vagyonmérleg

■ Az IFRS bevezetésének ütemezése

7. KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) ÉS A KISVÁLLALATI ADÓ (KIVA) VÁLTOZÁSAI

■ A kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) változása a 2017-es adóévre

■ A kisvállalati adó (KIVA) változása a 2017-es adóévre

■ A személyi jellegű kifizetések tartalma

■ A tőkeműveletek és osztalékműveletek eredményének meghatározása

■ Egyéb módosító tételek

■ Visszatérés a társasági adó alá

8. HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT (HTV.) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

■ Helyi iparűzési adó

■ Az IFRS-t érintő változások

■ Egyéb helyi adók

9. CÉGAUTÓADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (GJT.) VÁLTOZÁSAI

10. REKLÁMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (RATV.) VÁLTOZÁSAI

■ Szankciórendszer

■ Egyéb módosítások

■ Az Európai Bizottság megállapításai 

11. KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (KTDT.) VÁLTOZÁSAI

■ A gépjárművek tartozékainak átalánya

■ Egyéni hulladékkezelés

■ Az egyéni hulladékkezelés fogalma

■ Az egyéni díjtétel számítás

■ Láncügylet

■ Újrahasználatra előkészítés

■ Műanyag csomagolószerek 

■ Reklámhordozó papír 

■ Átvállalási szerződés

■ Egyéb módosítások

12. ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (ITV.) VÁLTOZÁSAI

■ A 2016-os év közbeni változások

■ A 2017. január 1-jétől alkalmazandó szabályok

■ A 2017. március 1-jén hatályba lépő (jelenleg még nem elfogadott) változások 

Vélemények

No customer reviews for the moment.

Írd meg véleményed

Adózás/Számvitel 2017 Szja, Art, Tao, Áfa, Tbj, Sztv, Kata, Kiva, Egyéb adók

Adózás/Számvitel 2017 Szja, Art, Tao, Áfa, Tbj, Sztv, Kata, Kiva, Egyéb adók

Szerzők: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna, Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Dr. Futó Gábor, Gottgeisl Rita, Kelemen István, Dr. Kovács Ferenc, Kupa Krisztina, Dr. Sallai Csilla

Tartalom:

1. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (ART.) VÁLTOZÁSAI

■ Adózói minősítés

■ A megbízható adózói minősítés

■ A kockázatos adózói minősítés

■ A képviselet, a bejelentkezés és a változásbejelentés új szabályai