Gazdasági Társaságok Átalakulása 2017 Jogi háttér - Számvitel - Adózás Nagyobb

Gazdasági Társaságok Átalakulása 2017 Jogi háttér - Számvitel - Adózás

Új termék

Szerzők: Egri-Retezi Katalin (könyvvizsgáló, adószakértő), Egri István Iván (könyvvizsgáló, adószakértő)
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 268 oldal 
Megjelenés: 2017. május 29.

Tartalom:

1. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSÁNAK JOGI HÁTTERE

■ Jogi háttér főbb összefüggései, gyakorlati alkalmazása

■ Átalakulások fogalma, típusai

■ Áttérés az új szabályok alkalmazására

Bővebb leírás

8 900 Ft‎ Adóval

Egyéb infó

Szerzők: Egri-Retezi Katalin (könyvvizsgáló, adószakértő), Egri István Iván (könyvvizsgáló, adószakértő)
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 268 oldal 
Megjelenés: 2017. május 29.

 

Tartalom:

 

1. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSÁNAK JOGI HÁTTERE

■ Jogi háttér főbb összefüggései, gyakorlati alkalmazása

■ Átalakulások fogalma, típusai

■ Áttérés az új szabályok alkalmazására

■ Átalakulások közös, általános szabályai

■ Létszám-, eszköz- és projektátadás speciális eseteinek kezelése átalakulás során

■ Munkaügyi jogutódlás

■ Eszközátadás, valamint projektátruházás támogatási szerződések mellett

■ Átalakulás folyamata

■ Az első átalakulási döntés, a szándék elhatározása

■ Az átalakulással kapcsolatos második döntés

■ Céghirdetmény közzététele és a hitelezői igénybejelentések

■ Cégbejegyzési kérelem

■ Cégbírósági bejegyzéssel összefüggő teendők, végleges vagyonmérleg és -leltár készítése

■ Átalakulások speciális szabályai

■ Egyesülések sajátos szabályai

■ Szétválások sajátos szabályai

■ Szétválásos beolvadás

■ Részvénytársaságok átalakulására vonatkozó sajátos szabályok

■ Szövetkezetek átalakulására vonatkozó sajátos szabályok

■ Határon átnyúló egyesülések

■ Az eljárás illeték- és költségvonzata

2. ÁTALAKULÁSOK SZÁMVITELE

■ Átalakuláshoz kapcsolódó főbb Sztv. előírások

■ Vagyonmérleg-tervezetek elkészítésének követelményei

■ Vagyonmérlegek rendszerének általános bemutatása

■ Átalakulás társaságiforma-váltással

■ Könyv szerinti értéken történő átalakulás vagyonmérleg-tervezetei

■ Piaci értéken történő átalakulás vagyonmérleg-tervezetei

■ Átalakulás egyesüléssel

■ Egyesülés specialitásai

■ Szétválás specialitásai

■ Kiválás és különválás beolvadással kombinálva

■ Kiválás és beolvadás kombinációja

■ Különválás és beolvadás kombinációja

■ Vagyonleltár-tervezetek

■ Végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak elkészítésének szabályai

■ Átalakulás társaságiforma-váltással

■ Könyv szerinti értéken történő átalakulás

■ Piaci értéken történő átalakulás

■ Átalakulás egyesüléssel

■ Átalakulás szétválással

■ Vagyonmérleg-tervezetek és végleges vagyonmérlegek elkészítésének azonos és eltérő  szabályai

■ Átalakulás, egyesülés, szétválás IFRS szerinti beszámolót készítőknél

■ Könyvelési feladatok az átalakulásokhoz kapcsolódóan

■ Számviteli elszámolások az átalakulással érintett társaságoknál

■ Számviteli elszámolások a társaságiforma-váltással megvalósuló átalakulásoknál

■ Számviteli elszámolások egyesülés esetén

■ Számviteli elszámolások szétválásoknál

■ Számviteli elszámolások az átalakulással érintett társaság (Sztv. hatálya alá tartozó) tulajdonosainál

■ Kilépő taggal való elszámolás

■ Elszámolás az átalakuló gazdasági társaságok tulajdonosainál

■ Elszámolás az egyesülő gazdasági társaságok tulajdonosainál

■ Elszámolás a szétváló gazdasági társaságok tulajdonosainál

■ Osztalékelszámolás az átalakulások során

■ A vagyonmérlegeket érintő 2016. évi számviteli változások jelentősége

■ Az osztalékfizetés jogi alapvetései

■ Osztalékelszámolás az átalakulás cégbírósági bejegyzéséig

■ Osztalékfizetés az átalakulást követően

■ Konkrét osztalékelszámolási példa a jogutód jegyzett tőkéjének meghatározására

■ Átalakulások könyvvizsgálata

■ Esettanulmány az átalakulásokkal kapcsolatos számviteli elszámolásokra

3. ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI

■ Adó- és közteher-konzekvenciák

■ Átalakulások társaságiadó-következményei

■ Társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény átalakulásokat érintő jogszabályainak következményei

■ Adóalap-korrekciók az átalakuló, egyesülő, szétváló társaságoknál

■ Az átalakulásban, egyesülésben, szétválásban részt vevő társaságok tulajdonosait érintő társaságiadó-hatások

■ Esettanulmány az átalakulások társaságiadó-vonzataira (átalakulás társaságiforma-váltással)

■ Átalakulások főbb szabályai a kata- és kiva-adóalanyiságot érintően, adóalanyi státuszváltozások. Megváltozott összevont (cégcsoporti) helyi iparűzési adóalap-(hipa-)számítási szabályok az átalakulásokhoz kapcsolódóan

■ Katás adóalanyi státusz

■ Kivás adóalanyi státusz

■ Megváltozott hipa összevont adóalap-számítási szabályok

■ Illetéktörvény átalakulásokat érintő előírásai

■ Illetéktörvény területi és személyi hatálya

■ Illetékkötelezettség keletkezése és teljes személyes illetékmentesség

■ Ajándékozási illeték

■ Cégbírósági eljárási illeték

■ Visszterhes vagyonszerzés bejelentése

■ Átalakulások SZJA-vonzatai

■ Adó alapját és mértékét érintő szabályok

■ Adókötelezettség keletkezésére, megállapítására vonatkozó szabályok

■ Eljárási adatszolgáltatási és nyilvántartási szabályok

■ Esettanulmányok értékpapírral kapcsolatos jövedelem szja-adózására

■ Átalakulással kapcsolatos adóigazgatási (ART.) szabályok, bevallási határidők és egyéb praktikus feladatok

■ Átalakulások ÁFA-vonzatai

■ EHO alapja és mértéke az átalakulások esetében

4. KEDVEZMÉNYES ÁTALAKULÁS

■ Átalakulások, egyesülések, szétválások számvitelt érintő következményei

■ Társaságiforma-váltással megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása

■ Egyesüléssel megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása

■ Szétválással megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása

■ Átalakulások társaságiadó-következményei

■ Adóalap-korrekciók az átalakulásban, egyesülésben, szétválásban részt vevő társaságoknál

■ Átalakulásban részt vevő társaságok tulajdonosait érintő társaságiadó-hatások

■ Az illetékkövetkezményekről

■ Illetéktörvény területi és személyi hatálya

■ Illetékkötelezettség keletkezése és teljes személyes illetékmentesség

■ Visszterhes vagyonátruházási illeték

■ Vagyonszerzés bejelentése

5. MELLÉKLETEK

■ Forgatókönyv XYZ Zrt. Kft.-vé történő átalakulásához

■ Forgatókönyv XYZ Kft.-nek az ABC Kft.-be való beolvadásához

■ Forgatókönyv XYZ Kft. kiválásos átalakulásához

■ Átalakulási tervminta XYZ Kft. Zrt.-vé alakulásához

■ Cégbejegyzési kérelem

■ Vagyonleltárak (minták)

Vélemények

No customer reviews for the moment.

Írd meg véleményed

Gazdasági Társaságok Átalakulása 2017 Jogi háttér - Számvitel - Adózás

Gazdasági Társaságok Átalakulása 2017 Jogi háttér - Számvitel - Adózás

Szerzők: Egri-Retezi Katalin (könyvvizsgáló, adószakértő), Egri István Iván (könyvvizsgáló, adószakértő)
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 268 oldal 
Megjelenés: 2017. május 29.

Tartalom:

1. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSÁNAK JOGI HÁTTERE

■ Jogi háttér főbb összefüggései, gyakorlati alkalmazása

■ Átalakulások fogalma, típusai

■ Áttérés az új szabályok alkalmazására